Inschrijvingen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar gebeuren gedurende het gehele schooljaar op het secretariaat.
Bij inschrijving zeker SIS-kaart of elektronische identiteitskaart van jouw kind meebrengen.

Peuters kunnen starten met school op de eerste instapdatum na het bereiken van de leeftijd van 2,5 jaar.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven worden en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.